Back to top

Preliminary results of vitrification of early blastodermal cells with a new type of cryocontainer

A sperma mélyhűtésével csak a hím genom megőrzése lehetséges, amelyből csak hat keresztezéssel nyerhető vissza teljes mértékben a megőrzendő fajta genetikai anyaga. Az elmúlt 25 évben a korai csirke embrió manipulációs technikák annyit fejlődtek, hogy lehetővé teszik a mélyhűtött blasztodermális sejtek felhasználását az egész genetikai anyag megőrzésében. A lassú mélyhűtési eljárások jól kidolgozottak, de blasztodermális sejtek vitrifikációjáról nincsenek irodalmi adatok. Kutatásunk célja olyan vitrifikációs eljárás kidolgozása volt, amely alkalmas nagy mennyiségű embrionális sejtszuszpenzió kezelésére és tárolására. Ugyanis a sikeres kiméra előállításhoz nélkülözhetetlen a nagyszámú életképes embrionális sejt. Vizsgálataink összhangban vannak a megalapítandó Magyar Baromfi Génbank céljaival is.
Az előzetes eredmények szerint az általunk alkalmazott szúnyogháló darabokat alkalmazva szignifikánsan jobb eredményeket kaptunk blasztodermális sejtszuszpenzió vitrifikálásánál, mint a hagyományos pellet módszerrel.
További eredmény, hogy az embrionális borjúsavót (FCS) sikerült más védő makromolekulával (polivinil-pirrolidonnal, PVP) helyettesíteni a vitrifikációs oldatokban, így elkerüljük, hogy a sejtek kémiailag azonosíthatatlan anyagokkal és különböző nemkívánatos növekedési faktorokkal érintkezzenek.
Patakiné Várkonyi, E., Horváth, G., Sztán, N., Váradi, É. and Barna, J. (2012): Preliminary results of vitrification of early blastodermal cells with a new type of cryocontainer. Acta Veterinaria Hungarica 60(4) 301-509.