Back to top

Genetic diversity of Hungarian indigenous chicken breeds based on microsatellite markers

Hat hazai őshonos tyúkfajta kilenc populációja vett részt jelen tanulmányban, melyek a sárga, fehér, kendermagos magyar, valamint a fekete, fehér és kendermagos erdélyi kopasznyakú fajták. Védelmük napjainkban egyre nagyobb jelentőségű, hiszen az intenzív fajták kiszorítják azokat a genotípusokat, melyek nagy variabilitással, egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek. A fajtákat kis létszámban, zárt populációkban, gyakorlatilag állami támogatás nélkül igyekszik fenntartani alapvetően három intézmény több mint 30 éve.
Az állományok genetikai analízisét végeztük el 29 meglehetősen informatív mikroszatellit marker alapján, hogy információkat nyerjünk 9 magyarországi populáció rokonsági kapcsolatairól, felmérjük az állományon belüli és azok közötti genetikai variabilitást, valamint hogy megbecsüljük a beltenyésztettség mértékét. Emellett nemzetközi együttműködésben lehetőségünk volt számos más európai országbeli fajta genotípusaival összehasonlítani hazai tyúkfajtáinkat, ezáltal egy pontosabb képet kapni a magyar fajták helyzetéről Európában.
Eredményeink szerint az ismerten beltenyésztettségtől szenvedő állományok variabilitása a várthoz hűen elmarad az átlagostól. Az azonos fajtához tartozó különböző tenyészetek hasonló markerkészlettel rendelkeznek ugyan, de mégsem annyira hasonlóak, mint várnánk. Más nemzetek fajtáinak genotípusaival összehasonlítva, hazai tyúkfajtáink elhatárolódnak, egyedinek mondhatóak az általunk vizsgált európai fajták között, érdemes tehát erőfeszítéseket tennünk megőrzésük érdekében.
N. Bodzsár, H. Eding, T. Révai, A. Hidas, S. Weigend (2009): Genetic diversity of Hungarian indigenous chicken breeds based on microsatellite markers. Animal Genetics 40(4) 516-523.